Tjänster

Ompackning, Lager och Sekvensleveranser

Många hjälpande händer!

SM-Justering utför sekvensleveranser av lagrade produkter till kunder på daglig basis. Vi tillhandahåller även ompackningar och har tillgång till krympfilmsanläggningar som är flexibla för att passa många olika produkter.
Vi har lager och logistik som supportar webbförsäljnings plattformar.

adress

Magnetvägen 7

461 38 Trollhättan

Kontakt

e-mail@sm-justering.se

+46 (0)520-47 95 80